น้ำยาละลายคอนกรีตที่เซ็ตตัว

เหมาะสำหรับคอนกรีตที่ติดแน่นบนพื้นผิว เหล็ก ไม้ แก้ว พลาสติก ยาง ใช้ได้ดีกับรถโม่หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของคอนกรีต ไม่ทำลายพื้นผิวของรถและอุปกรณ์ เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม


Zep Mud-Slide Concentrate is a versatile, biodegradable, concrete remover specially designed for dissolving concrete buildup and residues from Ready-Mix concrete trucks, tools, equipment, molds, forms, concrete storage vessels, and containers. MudSlide Concentrate does not contain strong inorganic acids, and is formulated to ensure personel safety and lower operating cost.

ค้นหาสินค้า

ติดต่อเรา

Image

 

 

 

 

บจก.รีเสิร์ชโปรดักส์  อินเตอร์เนชั่นแนล

236 สิรินธรซอย 7 แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
อีเมลล์: mail@rpi.co.th
โทรศัพท์: 0-2881-8338
โทรสาร: 0-2434-7978