หน่วยงานราชการ

pi2

Zep ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการมากมาย  นอกจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาระของหน่วยงาน  เรายังมีเอกสารข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ในการจัดซื้อให้กับหน่วยงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

กลุ่มลูกค้าหลัก

งานอาคารสถานที่ในหน่วยงานราชการทั่วไปและศูนย์ราชการ งานซ่อมบำรุงในหน่วยงานเฉพาะ เช่นการไฟฟ้า การประปา การท่าเรือ กองทัพ และอื่นๆ

 

หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

บำรุงรักษารถยนต์: น้ำยาล้างชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ น้ำยาหล่อลื่น ล้างผ้าเบรค น้ำยาล้างและขัดเงารถ

ทำความสะอาดมือ:  Zepมีเครื่องจ่ายสบู่เหลวหลายประเภทเพื่อความสะดวกในการใช้งานและประหยัดในการกด

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่: น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป, ขจัดไขมัน, ห้องน้ำ และกระจก เรามีทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ, แอมโมเนียมคลอไรด์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, น้ำยาดับกลิ่น และอื่นๆ

ทำความสะอาดพื้น: น้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นทุกประเภท เพื่อความทนทานและลดการดูแลรักษา มีทั้งแบบที่เหมาะกับเครื่องสเปรย์บัฟ และม๊อบถูพื้น ทั้งงานทำความสะอาด ขัดเงา ลอกแวกซ์

ขจัดและควบคุมกลิ่น:  น้ำยาดับกลิ่นในอากาศ เสปรย์ปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อ  อุปกรณ์ดับกลิ่นในห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่นขยะและน้ำเสีย

บำรุงรักษาดูแลอาคารสถานที่: น้ำยาลอกสีสเปรย์ รอยหมึก สีน้ำมัน กาว คราบหมากฝรั่ง ลิปสติก คราบกาแฟ น้ำยาขัดโลหะ ทองเหลือง เพื่อให้อาคารและเฟอร์นิเจอร์คงความใหม่ตลอดเวลา

วัสดุดูดซับของเหลวอันตราย: ในหน่วยงานราชการที่มีการใช้วัตถุอันตราย ควรจะมีเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ลูกค้าของเรา

หน่วยงานราชการ: กรมประชาสัมพันธ์, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงคมนาคม, กรมสรรพสามิต, สำนักการคลัง, กองคลัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กองกิจการในพระองค์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ,สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยงานเฉพาะ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, อสมท, วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประปานครหลวง, สำนักชลประทาน, กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากร น้ำบาดาล, กรมปศุสัตว์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมป่าไม้, สวนสัตว์ดุสิต

สนามบินสุวรรณภูมิ (Waste Management), สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จำกัด, กรมสรรพาวุธทหารบก, ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก, กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ

ค้นหาสินค้า

ติดต่อเรา

Image

 

 

 

 

บจก.รีเสิร์ชโปรดักส์  อินเตอร์เนชั่นแนล

236 สิรินธรซอย 7 แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
อีเมลล์: mail@rpi.co.th
โทรศัพท์: 0-2881-8338
โทรสาร: 0-2434-7978