กลุ่มลูกค้า

pis1 pis2 pis3

โรงงานอุตสาหกรรม                   หน่วยงานราชการ                    สถานศึกษา         

pis4 pis5 pis6

            โรงแรมและรีสอร์ท                        โรงพยาบาล                          อุตสาหกรรมอาหาร             

pis7 pis8                                                   

ยานพาหนะและขนส่งมวลชน                  งานก่อสร้าง                                                                   

 

ค้นหาสินค้า

ติดต่อเรา

Image

 

 

 

 

บจก.รีเสิร์ชโปรดักส์  อินเตอร์เนชั่นแนล

236 สิรินธรซอย 7 แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
อีเมลล์: mail@rpi.co.th
โทรศัพท์: 0-2881-8338
โทรสาร: 0-2434-7978